วิธีหา IP Address ของกล้องวงจรปิด

IP Address ของกล้องวงจรปิด หรือ ตัวบันทึกภาพ (DVRs, NVRs) เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่คนติดกล้องวงจรปิดต้องทราบ เพื่อระบุที่อยู่ของอุปกรณ์ภายในระบบ เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอกจากสถานที่ต่างๆ ได้ การเชื่อมต่อภายในเราจะเรียกว่า LAN (Local Area Network) หรือ การเชื่อมต่อจากภายใน WAN (Wide Area Network) หรือ ที่เราเรียกกันว่าอินเตอร์เน็ตครับ.

อะไรคือ IP Address

IP Address ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับ หมายเลขของรหัสไปรษณีย์ในระบบดิจิตอล ที่ถูกแจกจ่ายมาจากอุปกรณ์จัดการ การเชื่อมต่อภายใน เช่น Switch หรือ Router ไม่เพียงแค่กล้องวงจรปิดที่ต้องมี IP Address แต่รวมไปถึง คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ้ค, มือถือ Smartphone. IP Address จะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งว่าข้อมูลที่ถูกส่งจากอีกที่หนึ่งไปยังปลายทางจะไปที่ไหน ในการเชื่อมต่อ ภายในบทความนี้เราจะพูดถึงการเชื่อมต่อแบบภายใน หรือ LAN ของกล้องวงจรปิด

สำหรับ IP Address ของ DVR หรือ NVR สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้

  • เพื่อเข้าแก้ไขการตั้งค่าของตัวบันทึกภาพ หรือ กล้องวงจรปิด
  • เพื่อเข้าไปดูกล้องวงจรปิด โดยตรงผ่านบราวเซอร์ เช่น Edge, Firefox, Chrome ฯลฯ
  • เพื่อใช้โปรแกรมของผู้ผลิตกล้องต่างๆ เพื่อดูภาพจากคอมพิวเตอร์

วิธีหา IP Address ของกล้องวงจรปิด

สำหรับ IP Adress ของกล้องวงจรปิด ส่วนใหญ่แล้วจะใช้หมายเลข 192.168.0.1

IP Adress ที่จะได้รับจะแตกต่างกันไป เราสามารถดู IP Address ได้ที่สติ๊กเกอร์ระบุที่ตัวอุปกรณ์ จะมีอยู่บางเหตุผลที่ทำให้กล้องวงจรปิดได้รับ IP Address แตกต่างกันออกไป คือ

  • ถ้าหากเราเปิดการใช้งาน DHCP เพื่อดูกล้องวงจรปิดผ่าน QR Code ตัวบันทึกภาพ หรือ กล้องจะได้รับ IP Address จากเราเตอร์

สรุป

สำหรับการระบุ IP Address ของกล้องวงจรปิด หรือ DVR, NVR เป็นสิ่งจำเป็นมาก ถ้าหากเราค้นหา หรือ ค้นหาไม่เจอ เราจะไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายใน หรือ ภายนอกได้ ทำให้การติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่สำเร็จ หรือ ไม่สามารถดูกล้องผ่านอินเตอร์เน็ตได้ เพราะฉะนั้นการติดตั้งกล้องวงจรปิด ควรทำด้วยช่างที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ขณะการตั้งค่าครับ.

Default image
TW Technical Support
Articles: 6

One comment

Leave a Reply