เทคโนโลยี WDR – Wide Dynamic Range

Wide Dynamic Range คืออะไร?

WDR หรือ Wide Dynamic Range ถ้าอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายที่สุด คือ ตัวปรับสมดุลความสว่างของไฟล์วีดีโอที่ได้ ทำให้เราสามารถเห็นรายละเอียดที่ได้จากกล้องแม้ตัวกล้องจะทำงานในที่แสงน้อย หรือ มืดมิดก็ตาม

วิธีการทำงานของ WDR คือ การนำเอาภาพสองภาพที่ได้ ภาพที่มืดมาก และ ภาพที่สว่างมาก ซึ่งมีแสงแตกต่างกัน ในกล้องวงจรปิดที่มีเทคโนโลยี Wide Dynamic Range (WDR) จะมีโปรแกรมภายในกล้องที่ทำงานสลับซับซ้อน นำภาพที่ได้ทั้งหมดมาปรับสมดุลความสว่างของวีดีโอที่ได้ออกมาเป็นภาพที่มีความสว่างปกติ และ มีรายละเอียดภายในภาพที่ชัดเจน

Wide Dynamic Range ทำงานยังไง?

Need to be updated

Default image
TW Technical Support
Articles: 6

Leave a Reply